Sunday, 3 May 2009

RECLAIMING THE ENLIGHTENMENT

Nobel symposium: RECLAIMING THE ENLIGHTENMENT
Onsdagen den 20 maj 2009, kl.14.30-18 (inkl. paus)
Lokal: Börssalen, Källargränd 4, 2 tr., Gamla Stan, Stockholm
Föredragshållare: Stephen Bronner, Professor of Political Science, Comparative Literature and German Studies, Rutgers University, NJ
Titel: RECLAIMING THE ENLIGHTENMENT - THEN AND NOW
Föredragshållare: Barbara Taylor, Professor of Modern History, University of East London
Titel: ENLIGHTENMENT AND THE USES OF WOMAN
Föredragshållare: Robert Bernasconi, Professor of Philosophy, University of Memphis
Titel: DISINGENIOUS DISENLIGHTENMENT
Moderator: Marie-Christine Skuncke, Professor i Litteraturvetenskap, Uppsala universitet
The aim of this symposium is to encourage a critical discussion of the legacy of the Enlightenment from the perspectives of ethnicity, gender, religion and politics. -- Stephen Bronners intresseområde är politisk teori. Han har bl.a. skrivit böckerna: Moments of decision: Political history and the crises of radicalism (1991); Of critical theory and its theorists (1994); Reclaiming the enlightenment: Toward a politics of radical engagement (2004). Barbara Taylors forskningsinriktning är "upplysningens kvinnor" och hur den sociala och ekonomiska utvecklingen över tid verkat ur ett genusperspektiv. Hon har bl.a. skrivit och/eller redigerat: Eve and the new Jerusalem: Socialism and feminism in the 19th century (1983, 1993); Mary Wollstonecraft and the feminist imagination (2003); Women, gender and enlightenment (2005). Robert Bernasconi forskar om rasbegreppet och dess historia. Han har skrivit och/eller redigerat i urval: The idea of race (2000); Concepts of race in the eighteenth century (2001); Race and racism in continental philosophy (2003). Marie-Christine Skunckes forskningsintresse är Svenskt 1700-tal i europeiskt perspektiv, fursteuppfostran, politisk retorik och mediehistoria. Hon har under det nya millenniet redigerat i urval: Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766-1772 (2003); Media and Political Culture in the Eighteenth Century (2005). -- Föranmälan till alt. 08-534 818 18

No comments: